KI Alumni & Friends
  
 

 

Välkommen till KI Alumni & Friends

Karolinska Institutets mötesplats för tidigare studenter, forskare, anställda och andra intresserade!
                      

Är du redan medlem loggar du in här till höger för att komma åt dina personliga sidor och för att anmäla dig till evenemang.Alumniprofiler

Hur kan man fördjupa sig i spännande forskning utan att själv arbeta som forskare? Christina Lilliehöök har hittat lösningen – sedan 2007 arbetar hon som redaktör vid högstatustidskriften Cell Stem Cell i Boston, USA.

Läs mer om Christina Lilliehöök

Möt alumner som disputerat vid KIVi är KI-alumner - fler alumniporträtt


 
              

                             

             

 
   

Nyheter

PID 
Data pager

KI-forskare får anslag inom arbetsmiljö och hälsa

[ den 15 april 2014 ]
Två forskare vid Karolinska Institutet, Tomas Olsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och Mattias Öberg vid Institutet för miljömedicin, får anslag av AFA Försäkring.
Läs mer

Välkomna till karriäreventet "Career Insights 1"

[ den 14 april 2014 ]
Karriärevent "Career Insights" med fokus på karrirärplannering och nätverkande. Eventet börjar kl 16.30 med inledning av panelen som under en timme delger sina erfarenheter kring utbildning och vägen ut i arbetslivet. Från kl 17.30-18.30 välkomnar vi alla till mingel och nätverkande.
Läs mer

Career Insights I, 24 April 16.30-18.30

[ den 10 april 2014 ]
This event was created to bridge the gap between students and their educational mentors at Karolinska Institutet. This will be a forum where discussions about career planning and professional development can begin early in the students’ educational program. The speakers will represent the voices of a professor, teacher, student and KI alumni and they will share their career stories.
Läs mer

Harriet Wallberg utreder systemet för utbildningarnas kvalitetssäkring

[ den 8 april 2014 ]
Karolinska Institutets förra rektor, Harriet Wallberg, blir regeringens utredare av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.
Läs mer

50 miljoner kronor var till tre KI-professorer

[ den 7 april 2014 ]
Tre av totalt nio beviljade bidrag gick till Karolinska Institutet när Vetenskapsrådet för första gången fattade beslut om bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.
Läs mer

I magen på ismannen Ötzi

[ den 7 april 2014 ]
En global forskargrupp, som arbetar med att analysera maginnehållet på den 5300 år gamla “ismannen” Ötzi, samlades nyligen till en konferens på SciLifeLab i Stockholm. Lars Engstrand, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, och hans internationella kolleger var förtegna om resultaten, men säger att nya frågor kommer att besvaras – tack vare ny teknik.
Läs mer

Två KI-professorer får drygt 30 miljoner kronor vardera

[ den 4 april 2014 ]
Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, och Per Svenningsson, professor i neurologi, båda vid Karolinska Institutet, får 33 miljoner respektive 31 miljoner kronor vardera under fem år för forskning inom området medicinsk teknik av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.
Läs mer

Aula Medica är årets bygge

[ den 3 april 2014 ]
Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna är årets bygge 2014. Priset delades ut vid en gala på Cirkus i Stockholm av tidning Byggindustrin.Totalt var 20 byggnader nominerade.
Läs mer

Nytt generellt koncept för behandling av cancer

[ den 3 april 2014 ]
Ett forskarlag från fem svenska universitet har, under ledning från Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory, hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer. Konceptet presenteras i den ansedda tidskriften Nature och bygger på att hämma ett specifikt enzym kallat MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid celldelning. Utan detta enzym infogas skadade byggstenar i tumörens DNA, vilket till slut dödar den.
Läs mer

Nya utbildningsplatser för barnmorskor och specialistsjuksköterskor

[ den 3 april 2014 ]
Regeringen vill satsa på 10 000 nya utbildningsplatser med en successiv utbyggnad från 2015 till 2018. Däribland 60 platser för utbildning till barnmorska och 75 platser för utbildning till specialistsjuksköterska vid Karolinska Institutet.
Läs mer